اخبار علمی

رفتار سلول های ایمنی اطراف توده سرطانی تعیین کننده نوع درمان مورد استفاده

رفتار سلول های ایمنی اطراف توده سرطانی تعیین کننده نوع درمان مورد استفاده

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان موسسه دانا فاربر در بوستون انجام شد،  نشان می­دهد که با بررسی جمعیت سلولهای ایمنی و بویژه رفتار یک سلول درایمنی مجاور توده سرطانی تا حد زیادی می­توان به پیش برد درمان توسط دستگاه ایمنی و پیش بینی اقدامات بعدی برای درمان موثر پی برد. 

لینک خبر

 


نظر دادن

تماس

آدرس : بزرگراه رسالت- خیابان بنی هاشم- کوچه حافظ- پژوهشکده سلول های بنیادی
تلفن: 23562255(021)
ایمیل: eng.royan@gmail.com