اخبار گروه

زیست ماده شبه لاستیک، کشسان پایه آلژیناتی بر کاستی های پلی یورتان های متداول مورد استفاده در ترمیم بافت های آسیب دیده قلبی عروقی غالب شد. [Daemi et al., Biomaterials 84 (2016) 54]

پلی یورتان ها زیست مواد مهم تخریب ناپذیری هستند که از مواد نفتی خام مشتق شده و سلول ها توانایی چسبندگی و رشد روی آن ها را ندارند. تیمی از محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه رویان، دانشگاه علم و فرهنگ ایران، دانشگاه کشور اسپانیا، و دانشگاه هاروارد رویکردی نو در بهبودی این زیست ماده ارائه دادند.

مهدی باریکانی از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران اظهار کرد:"ما از آلژینات به عنوان پلی ساکاریدی ارزان قیمت و در دسترس استفاده کرده، از ترکیب شیمیایی آن با پلی یورتان یک شبکه پلیمری ابر مولکولی یونی به دست آمد."

 منبع خبر: Biomaterialstoday

 

تماس

آدرس : بزرگراه رسالت- خیابان بنی هاشم- کوچه حافظ- پژوهشکده سلول های بنیادی
تلفن: 23562255(021)
ایمیل: eng.royan@gmail.com