اخبار گروه

اساتید و پژوهشگران پژوهشگاه رویان با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان، آخرین دستاوردهای این پژوهشگاه را به دانشجویان و اعضای هیات علمی این دانشگاه ارائه نمودند. رئیس پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان در این نشست علمی به ارائه موضوع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی پرداخت و تأکید کرد؛آینده در اختیار کسانی است که بین رشته‌ای فکر می‌کنند و عمل می نمایند. دیگر پژوهشگر پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشکده رویان نیز در ادامه این نشست به بررسی راه کارهای مهندسی در رفتار سلول‌های بنیادی پرداخت. گفتنی است: پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی رویان در زمینه طب پیوند با شناخت مبانی پایه زیست شناسی سلول‌های بنیادی، توسعه تحقیقات ترجمانی سلول‌های بنیادی روی حیوانات آزمایشگاهی و انجام کارآزمایی‌های بالینی فعالیت دارد.

منبع خبر: پایگاه خبری دانشگاه صنعتی اصفهان

تماس

آدرس : بزرگراه رسالت- خیابان بنی هاشم- کوچه حافظ- پژوهشکده سلول های بنیادی
تلفن: 23562255(021)
ایمیل: eng.royan@gmail.com