اخبار علمی

هیدروژل خود ترمیم شونده با قابلیت های چندگانه

هیدروژل خود ترمیم شونده با قابلیت های چندگانه

با وجود مطالعات فراوان در زمینه مواد خود ترمیم شونده، تعداد کمی از تحقیقات به سایر عوامل مانند هدایت پذیری این مواد توجه کرده اند. توسعه مواد خود ترمیم شونده با قابلیت هدایت الکتریکی در بسیاری از کاربردها مانند پوست مصنوعی، ابزارهای پزشکی و سیستم های انعطاف پذیر ضروری است. تحقیقات زیادی در زمینه طراحی مواد خود ترمیم شونده پاسخگو به محرک هایی مانند نور، دما، الکتریسیته و اکسایش-کاهش نیز انجام گرفته است. بسیاری از این طراحی ها به دلیل فقدان قابلیت کشسانی، هدایت پذیری بالک ماده، حساسیت به فشار یا عملکرد مکانیکی ناموفق بوده اند.

به تازگی گروهی از محققان با ترکیبی از اتصالات عرضی فیزیکی و شیمیایی به هیدروژلی خود ترمیم شونده با هدایت پذیری و استحکام مکانیکی بالا دست یافته اند. در این مطالعه پلی پیرول به پیوندهای دوگانه قرار داده شده روی کیتوسان متصل شده، مونومرهای آکریلیک اسید با استفاده از یون های آهن در شبکه کیتوسان-پلی پیرول پلیمریزه شدند تا یک هیدروژل دو شبکه ای تولید شود. برگشت پذیری برهمکنش یونی بین آکریلیک اسید با کیتوسان-پلی پیرول  و یون های آهن به این هیدروژل خاصیت خود ترمیم شوندگی می دهد. خواص مکانیکی این ماده دو دقیقه پس از برش دادن به وضعیت اولیه بازمی گردد. به علاوه حدود 90% خواص الکتریکی پس از 30 ثانیه بدون هیچ گونه تحریک خارجی ای بازمی گردد. این هیدروژل گزینه مناسبی برای مواد چاپگر سه بعدی است.

 

لینک خبر


نظر دادن

تماس

آدرس : بزرگراه رسالت- خیابان بنی هاشم- کوچه حافظ- پژوهشکده سلول های بنیادی
تلفن: 23562255(021)
ایمیل: eng.royan@gmail.com