اخبار علمی

ذرات هیدروژلی با سایز قابل تنظیم(تنظیم پذیر)، مسیرهای جدیدی  در  بیولوژی،  اپتیک و داروسازی گشوده اند.

ذرات هیدروژلی با سایز قابل تنظیم(تنظیم پذیر)، مسیرهای جدیدی در بیولوژی، اپتیک و داروسازی گشوده اند.

این ذرات هیدروژلی موادی چند منظوره و کاربردی در طیف گسترده ای از زمینه ها، اعم از فوتونیک، اپتیک، دارورسانی، مهندسی بافت، صنایع مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی می باشند. این ذرات آب دوست، که غالبا از پلیمرهای مصنوعی ساخته می شوند، می توانند یک کنترل قابل تنظیم برای رهاسازی مواد ارائه بدهند. ویژگیهای مطلوب این ذرات به میزان زیادی به اندازه ذرات وابسته است، که گستره ایی از نانومتر تا میکرومتر دارند و برای کاربردهای مختلفی استفاده شده اند. در گذشته،  این ذرات با استفاده از انواع تکنیک های پیشرفته و مواد اولیه، فقط در یک اندازه ساخته می شدند.

در تحقیقی که در Advanced Materials منتشر شده است، Costa and co-workers یک سیستم ساده اما قدرتمند برای تولید ذرات هیدروژلی با اندازه مختلف و قابل تنظیم با استفاده از یک ماده اولیه معرفی کرده اند. این ذرات از یک پلی پپتید شبیه الاستین (ELP) تشکیل شده اند، پلیمری زیستی که کاربرد وسیعی داشته است به این دلیل که زیست سازگار بوده و در انواع مهندسی بافت و دارو رسانی مورد استفاده قرار گرفته است. این محققان با وارد کردند یک اسیدآمینه غیر طبیعی ژنتیکی کدگذاری شده، , p-azidophenylalanine, به داخل زنجیره های ELP به سایت های که با تابش UV اتصالات عرضی ایجاد می کنند دست یافتندکه این به پایداری ذرات ساخته شده کمک می کند. در این کار به سادگی با تنظیم ترکیب ELP در  ذرات و تابش UV ، توانایی ساخت رنج گسترده ایی از ذرات در مقیاس نانو (قطر 50 نانومتر) تا میکرو (قطر 25 نانومتر) حاصل شد. این ذرات رفتار پاسخ به حرارت منحصربفردی که ترکیبELP دارد را حفظ کردند مثلا انقباض به محض گرما و تورم پس از خنک کردن، این یک مکانیزم فعال برای تحریک و پاسخ دینامیکی به محیط را ارائه می دهد. طبق تحقیقات، این ذرات برای تحویل دارو و بیوسنسورها مناسب هستند. این کار نشان دهنده یک پیشرفت اساسی در تولید مواد زیستی کراس لینک شده،  به ویژه به فرم ماده کلوئیدی نرم بوده و یکی از اولین استفاده موفق از اسیدهای آمینه غیر طبیعی در تولید مواد جدید است.

 

لینک خبر

مترجم: ایوب شیراوند


نظر دادن

تماس

آدرس : بزرگراه رسالت- خیابان بنی هاشم- کوچه حافظ- پژوهشکده سلول های بنیادی
تلفن: 23562255(021)
ایمیل: eng.royan@gmail.com