اخبار علمی

نمونه برداری از یک سلول زنده

نمونه برداری از یک سلول زنده

با بکارگیری روش‌های بر پایه نانوپروب امکان نمونه‌برداری از یک سلول زنده بدون تأثیر بر زنده‌مانی آن سلول وجود دارد.در ارگانیسم‌های چندسلولی، هر یک از سلول‌های موجود در یک بافت منحصر به فرد هستند. به عبارتی دو سلول در مجاورت هم می‌توانند رفتاری متفاوت از خود نشان دهند و امکان دارد سلول‌های هم‌نوع در سطح مولکولی با هم متفاوت باشند. با بررسی پروتئین ها، چربی‌ها، شیمی ریزمولکول‌ها، فاکتورهای رونویسی، ژن ها و ... سلول در حجم بالایی از سلول‌ها، تفاوت های مهم موجود بین سلول‌ها نادیده گرفته می‌شود. بنابراین آنالیز یک سلول زنده می‌تواند ابزاری مهم جهت پیشرفت در زمینه‌هایی همچون داروهای سرطانی و سیستم ایمنی باشد.

روش های مخرب قدیمی، مثل کشتن سلول‌ها و فیکس کردن آن‌ها‌ آنالیز یک سلول‌ را تنها در یک حالت خاص از آن‌ سلول ممکن می‌ساخت. اما روش‌های نوین امکان بررسی دینامیک سلول بدون مرگ آن سلول را فرآهم می‌کنند. با استفاده از این روش‌ها امکان تکرار بررسی یک سلول‌ در طی زمان وجود دارد.میزان پیشرفت در این زمینه در مقاله‌ای مروری با عنوان “Nanoprobe-based methods for extracting the content of single living cells and their applications” در مجله “Small Methods” دانشگاه “University of Leeds” گزارش شده است.

 

لینک خبر

 

مترجم: ماه دخت اکبری


نظر دادن

تماس

آدرس : بزرگراه رسالت- خیابان بنی هاشم- کوچه حافظ- پژوهشکده سلول های بنیادی
تلفن: 23562255(021)
ایمیل: eng.royan@gmail.com